Kontakt:  +48 606 777 500

HANNA HANĆ

MACIEJ HANĆ

Kwalifikacje i doświadczenie z zakresu zarządzania, doradztwa  oraz zarządzania projektami (MBA, PMP)

Usługi doradztwa, aranżacje finansowania projektów z włączeniem finansowanie celowego

Tworzenie oraz zarządzanie strukturami  holdingowymi

Usługi finansowe w zakresie przetargów publicznych, budżetowania, kontroli kosztów

Wprowadzanie systemów informatycznych w obszarze informacji zarządczej (ERP, CRM,  PM, PPM)

Zarządzania projektami i portfelami projektów: doradztwo, szkolenia z zakresu zarządzania procesami, programami, projektami oraz portfelami projektowymi łącznie z wprowadzaniem E-biura projektów (PMO), z wykorzystaniem aplikacji Microsoft

Doświadczenie w żegludze morskiej, usługach turystycznych, budownictwie drogowym, produkcji farmaceutycznej, z włączeniem procesów rozwoju leków i substancji farmaceutycznych, projektach sektora kreatywnego

 

 

Bankowość przedsiębiorstw

Bankowość prywatna

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – aranżacje finansowania oraz procesowanie transakcji

Zarządzanie – zarządzanie zespołami ludzkimi, wsparcie dla pracowników w miejscu zatrudnienia, szkolenia, zarządzanie zmianą w obszarach bankowości i procesach restrukturyzacji

 

 

 

 

 

 

Copyrights 2013 HMH Management Consulting | D: www.stoczniagrafiki.pl