Kontakt:  +48 606 777 500

Czy poszukujecie Państwo:

 

Wsparcia w modelowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie?

Doradztwa finansowego?

Wsparcia w budowaniu struktur organizacyjnych, zarządzania danymi z obszarów wiedzy biznesowej lub stworzenia zasad zarządzania projektami i portfelami projektów?

 

Koncentrujemy naszą

działalność na:

 

Konsultacjach z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego

Zarządzaniu projektami i portfelami projektów

Czasowych kontraktach zarządzania celowego

Szkoleniach i coachingu

 

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Pracujemy na podstawie kontraktów zawieranych w celu indywidualnie proponowanych rozwiązań, z ukierunkowaniem na interdyscyplinarne aspekty zarządzania. Każdorazowo uwzględniamy indywidualne potrzeby klienta.

Koncentrujemy naszą uwagę na tworzeniu programów zarządczych i finansowych w głównej mierze ukierunkowanych na następujące obszary:

Opracowania wniosków o finansowanie projektów

Przygotowania i nadzoru nad procesami inwestycyjnymi

Wprowadzania zasad budżetowania i controllingu

Tworzeniu od podstaw oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych

Inżynierię procesów pod kątem strategicznym, proponowanie i wprowadzanie zmian procesowych, w tym także zarządzanie cyklem życia projektów

Wdrożeniach zintegrowanych systemów informatycznych (ERP, CRM, EPM, PPM)

 

PROFESJONALNE SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia pokazujące praktyczne podejście do zagadnień zarządzania projektami i portfelami projektów.  Ponieważ prowadzimy projekty w różnych branżach, dysponujemy szerokim wachlarzem rzeczywistych przykładów biznesowych, które mogą być uzupełnieniem teoretycznej wiedzy o tej problematyce.

Możemy zapewnić szkolenia dostosowane do indywidualnych wymagań, które obejmują:

Zarządzanie portfelami i cyklem życia projektów

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym

Zarządzanie procesami inwestycyjnymi

Warsztaty i szkolenia tworzone według wymagań klienta z zakresu zarządzania projektami i portfelami projektów

 

 

Copyrights 2013 HMH Management Consulting | D: www.stoczniagrafiki.pl